EFOP-1.6.2-16 “A sárkeresztúri szegregátum további fejlesztése komplex programok által ”

Az EFOP-1.6.2-16 ’A sárkeresztúri szegregátum további fejlesztése komplex programok által’ című projektünk célja, a sárkeresztúri szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése.

A projekt megvalósítási helyszíne Sárkeresztúr 2. számú szegregátuma, amely a település déli részén helyezkedik el. A település ezen része rendkívül rossz állapotban van, azonnali beavatkozást igényel, és bár elmondható, hogy gyakorlatilag az egész település egy összefüggő szegregátumnak tekinthető, a KSH által 2. számú szegregátumként lehatárolt terület a helyi lakosok szerint is a leginkább fejlesztésre szoruló része a településnek. A TÁMOP-5.3.6-11/1 előzményprojekt sikeresen valósult meg a településen, melyben a 2. számú szegregátum is célterülete volt, a látványosabb eredményeket azonban inkább az 1. számú szegregátumban sikerült elérni. Az előzményprojekt eredményeinek fenntartása, továbbfejlesztése is jelen projekt egyik célja. Jelenleg 739 fő él életvitel szerűen az akcióterületen, a 2. számú szegregátumban, ennek 44%-a aktív korú (16-54 éves), ez 326 fő. A 326 főnek a 40,2%-át vonjuk be a projektbe, mint közvetlen célcsoporttag, ez összesen 131 fő. A 131 főből 100 fő vesz részt felnőttképzésben. Projektünk alapja a jelenlét típusú, settlement szociális munka. A projekt konzorciumban valósul meg, a konzorcium vezetője Sárkeresztúr Község Önkormányzata, a civil konzorciumi tag pedig a Kristály-völgy Terület- és Vidékfejlesztési Egyesület. A Kristály-völgy Egyesület a projekt keretében megvalósuló közösségfejlesztő („Közösségi Főző Fesztivál”, „Faluszépítés”) tevékenységekben vesz részt, valamint a „Családi Csodák” tevékenység megvalósítását biztosítja.

%d blogger ezt szereti: