EFOP-3.3.2-16-2016-00232 – Bella István Művelődési Ház a köznevelés eredményességéért

Kedvezményezett: Sárkeresztúr Község Önkormányzata

Projekt azonosítószáma: EFOP-3.3.2-16-2016-00232

Projekt címe: Bella István Művelődési Ház a köznevelés eredményességéért

Támogatási összeg: 25 000 000 Ft

Projekt tervezett befejezése: 2020.02.29

Projekt leírása: A projekt megvalósítása során a Bella István Művelődési Házban biztosított tevékenységekkel hozzájárulunk az – első sorban sárkeresztúri – általános iskolás és óvodás korú gyermekek iskolai teljesítményének javulásához, a korai iskolaelhagyás megelőzéséhez, a tanuláshoz nélkülözhetetlen alapkompetenciák erősítéséhez. Ennek érdekében olyan nem formális tanulási alkalmakat szervezünk, amelyek megfelelően képesek támogatni a köznevelés eredményességét. A biztosított szolgáltatások a helyi igényekhez alkalmazkodnak és egymásra épülnek. A mai világban nélkülözhetetlen digitális alapkompetenciák fejlesztése öt (hétfőtől péntekig napi egy) heti szakkör keretében történik, ezek az ’InfoFlash’, ’InfoBoom’, ’InfoGrund’, ’InfoTime’, ’InfoCrew’ fantázianeveket kapták. A fiatalos, angol nyelvű elnevezések segítenek a célcsoportot bevonni és a programban tartani. A projekt megvalósításának ideje alatt összesen 350 alkalommal megvalósuló szakkörök során alkalmanként maximum 8 fővel zajlanak a foglalkozások, amelyek során az informatikai technológiák alkalmazásának képességét erősítjük, ami elengedhetetlen a munkaerőpiacon és a mindennapi élet során is. A fejlesztés digitális eszközök segítségével, laptop és projektor használatával történik. A szövegértési és szövegalkotási készségek erősítése a szintén heti rendszerességgel jelentkező felzárkóztató kiscsoportokban történik, ezek a ’Szövegező’ valamint a ’Szövegelő’ elnevezéseket kapták. A matematikából történő felzárkóztatásra a ’Rászámoló’ és a ’Számozási’ heti rendszerességű kiscsoport ad lehetőséget, valamint a szintén hetente biztosított ’Darts matek’. A digitális eszközök, oktatást segítő digitális tananyagok használata ezen tevékenységeknek is szerves részét képezik. A ’Bellázó’ szakkör az irodalom, költészet iránt érdeklődő diákoknak nyújt lehetőséget, hogy felkészüljenek a vers- és mesemondó veresenyekre, amiknek nagy hagyománya van a településen, és a Bella István Irodalmi Fesztiválnak is részét képezik. A ’Szabás-varrás’ a felső tagozatos lányoknak szól, a település saját varrodájában az ipari varrógépek kezelését is elsajátíthatják, ami a munkaerőpiacon is hasznos tudásnak számít. Sárkeresztúron a kosárfonásnak is nagy hagyománya van, a technikák elsajátítására a ’Fonódások’ szakkör keretében kerül sor. Félévente két alkalommal olyan nagy vetélkedőket, versenyeket rendezünk, amelyekre a más településeken lévő oktatási intézmények diákjai is ellátogatnak a Bella István Művelődési Házba. Ezek a nagy rendezvények minimum 150 fő részvételével zajlanak, és jó lehetőséget biztosítanak a arra, hogy a környező településeken élő fiatalok megismerjék egymást, ezáltal szélesedjen ismeretségi körük, bővüljön a kapcsolati tőkéjük. A legtöbb gyermek mobilitása felnőttként is rendkívül alacsony, sokan a település határait is csak elvétve hagyják el, ezáltal érvényesülési lehetőségeik meglehetősen beszűkülnek. A két nagy vetélkedő, verseny, a ’Bella István Irodalmi Fesztivál’, valamint a ’Környezet Kaland’ ezt az állapotot is igyekszik enyhíteni, ezen kívül pedig az egész napos rendezvény során az együttműködő oktatási intézmények tanulói között kulturális vetélkedők, csoportfeladatok, vers- és mesemondó versenyek lesznek, amikre a gyermekek szüleit is szeretnénk elhívni. Az együttműködő intézmények majdnem mindegyike ÖKO iskola, zöld iskola, tehát nagy hangsúlyt fektetnek a környezeti nevelésre, ezt pedagógiai programjaikban is rögzítették. A ’Környezet Kaland’ keretében kalandjátékokban, csoportfeladatokban, élménytúrákban, versenyekben vehetnek részt a diákok a környezetbarát, tudatos szemlélet kialakulásának érdekében. Erre a tevékenységre épül az ’Erdei iskola’, ahol lehetőség nyílik a környezettudatos szemlélet elmélyítésére, a személyiségfejlesztésre, a közösségi készségek erősítésére és az informális tanulásra. Az óvodások részére az életkorukhoz illeszkedő tevékenységek kidolgozására került sor, így nekik a ’Báb bazár’, ’Napraforgó magjai’, ’Csicsergők’, ’Mese kuckó’ elnevezésű szolgáltatásokat nyújtja a Bella István Művelődési Ház. Ezek a korai fejlesztések nagy mértékben erősítik a későbbi iskolai sikerességet, ezáltal hozzájárulva a projekt elsődleges céljához.
Sárkeresztúr komplex programmal fejlesztendő járásban található, a képzettségi és foglalkoztatási mutatói rendkívül rosszak, a helyzet javításához, a jövő generációk tudásalapjának megteremtéséhez a projektben tervezett szolgáltatások szükségesek, elengedhetetlenek és indokoltak. A tevékenységek részletezése, a település, célcsoport jellemzőinek bemutatása a szakmai tervben, valamint a mellékelt ‘Költségvetés, tevékenységek, ütemezés’ dokumentumokban találhatóak.

 

%d blogger ezt szereti: