EFOP-2.4.1-16-2017-00101 – Lakhatási körülmények fejlesztése Sárkeresztúron

Projektünk az EFOP-1.6.2-16 „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)” felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmünk beavatkozásait egészíti ki a lakhatási beruházások támogatásával, szociális bérlakások kialakításával illetve Csillag szolgáltatóház és Csillag szolgáltató pont biztosításával.

A projekt keretében 7 db szociális bérlakás kialakítása történik meg, mindegyik új építés keretében. A projekt tevékenységei hozzájárulnak a marginalizált családoknak a többségi társadalomba történő fizikai és társadalmi integrációjához, és mérséklik a területre jellemző szegregációt. A kialakítandó szociális bérlakások tervezését a projekt előkészítésébe bevont építészmérnök végezte, ez biztosítja az újonnan épülő lakások magas színvonalát. Az új építésű, korszerű, alacsony fenntartási költségekkel rendelkező bérlakások hatására a kiválasztott családok lakhatási körülményei rendkívül nagy mértékben javulni fognak. A Csillagpont funkcióit a TÁMOP-5.3.6 projektben kialakított szolgáltató pont biztosítja. Ennek köszönhetően javul a területen élő célcsoporttagok szolgáltatásokhoz való hozzáférése a jelenlét típusú szociális munka által biztosított szolgáltatásokon keresztül.
Projektünk célja a további leszakadás megállítása, és a szegregátum és az ott élő lakosság státuszának javítása, rehabilitálása, olyan hosszú távú megoldásokon alapuló komplex felzárkózást segítő rendszer működtetése, mely érdemben tud hozzájárulni az itt élő emberek életminőségének javításához. A projekt célcsoportját azok az EFOP-1.6.2 projektbe bevont, az akcióterületen élő, 16-54 éves emberek alkotják, akikre egyéni fejlesztési terv készül, valamint az ő családtagjaik, akik családi fejlesztési tervvel rendelkeznek, tágabb értelemben véve pedig a területen élő összlakosság és a
település egésze. A projekt hatására minimum 32 fő lakhatási körülményei javulnak jelentős mértékben.

%d blogger ezt szereti: