A kedvezményezett neve: SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A projekt címe: „Lakhatási körülmények fejlesztése Sárkeresztúron”

A szerződött támogatás összege: 200 000 000,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.07.29

 

A projekt rövid leírása:

Projektünk az EFOP-1.6.2-16 „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)” projekt beavatkozásait egészíti ki a lakhatási beruházások támogatásával, szociális bérlakások kialakításával illetve Csillag szolgáltatóház és Csillag szolgáltató pont biztosításával.

A projekt keretében 7 db szociális bérlakás kialakítása történik meg, mindegyik új építés keretében. A projekt tevékenységei hozzájárulnak a marginalizált családoknak a többségi társadalomba történő fizikai és társadalmi integrációjához, és mérséklik a területre jellemző szegregációt.

A kialakítandó szociális bérlakások tervezését a projekt előkészítésébe bevont építészmérnök végezte, ez biztosítja az újonnan épülő lakások magas színvonalát. A Csillagpont funkcióit a TÁMOP-5.3.6 projektben kialakított szolgáltató pont biztosítja. Ennek köszönhetően javul a területen élő célcsoporttagok szolgáltatásokhoz való hozzáférése a jelenlét típusú szociális munka által biztosított szolgáltatásokon keresztül.

Projektünk célja a további leszakadás megállítása, és a szegregátum és az ott élő lakosság státuszának javítása, rehabilitálása, olyan hosszú távú megoldásokon alapuló komplex felzárkózást segítő rendszer működtetése, mely érdemben tud hozzájárulni az itt élő emberek életminőségének javításához.

A projekt célcsoportját azok az EFOP-1.6.2 projektbe bevont, az akcióterületen élő, 16-54 éves emberek alkotják, akikre egyéni fejlesztési terv készül, valamint az ő családtagjaik, akik családi fejlesztési tervvel rendelkeznek, tágabb értelemben véve pedig a területen élő összlakosság és a település egésze.

A projekt hatására minimum 32 fő lakhatási körülményei javulnak jelentős mértékben. Önkormányzatunknál a projekt megvalósításához szükséges humán erőforrások, illetve biztosításukhoz szükséges cselekvési terv rendelkezésre áll, a projekt tervezése során a hosszú távú eredményekre, valamint a projekt fenntarthatóságára kiemelt hangsúlyt fektettünk.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.07.29

A projektazonosító száma: EFOP-2.4.1-16-2017-00101


A kedvezményezett neve: Sárkeresztúr Község Önkormányzata

A projekt címe: Épületenergetikai fejlesztés Sárkeresztúr Község polgármesteri hivatali épületén

A szerződött támogatás összege: 44 999 900,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében Sárkeresztúr Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala kerül felújításra.

Cél a Polgármesteri Hivatal épület magas energiaköltségeinek csökkentése. A magas üzemeltetési költségek okai több összetevőből származnak. Egyrészt az épületek nem megfelelő hőszigeteltsége miatti jelentős energiaveszteségből. Másrészt a fűtési rendszer szabályozhatatlansága miatt, mert ahhoz, hogy a kazánoktól legtávolabbi helyiségekben is kellő hőmérséklet legyen, a közelebbi termeket jelentősen és feleslegesen túl kell fűteni. Harmadrészt pedig az alkalmazott berendezések nem megfelelő hatásfoka és magas karbantartási igényei miatt.

A felújítás során az épület 236 m2 hőszigetelést kap, valamint 90 m2 összfelületnyi nyílászáró kicserélésre kerül. A gépészeti felújítás során új kondenzációs gázkazán kerül beépítésre.

A projektben megvalósított energetikai korszerűsítés, a külső határoló szerkezetek utólagos szigetelése és a nyílászárók korszerűsítése/cseréje révén elért éves megtakarítás jelentős.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.12.31.

A projektazonosító száma: TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00057

—————————————

A kedvezményezett neve: Sárkeresztúr Község Önkormányzata
A projekt címe: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Sárkeresztúron

A szerződött támogatás összege: 13 120 000,- Ft
A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:
Sárkeresztúr Község Önkormányzata egy vegyes praxisú háziorvosi rendelőt kíván felújítani, mely egy 219 m 2 -es épületben biztosítja a megfelelő feltételeket. Az így felújított orvosi rendelő az Európai Uniós támogatási feltételeknek megfelelően részleges akadálymentesítéssel kerül kivitelezésre.

Az épület állaga leromlott, a nyílászárók megvetemedtek, korhadnak. Jelenlegi állapotukban nem javíthatóak (néhány cseréje az elmúlt években már megtörtént). Hőszigetelése az épületnek nincs, üzemeltetése, fűtése gazdaságtalan. A tervezett felújított épület mind a bekerülési mind a fenntartási-üzemeltetési költségek optimalizálása szempontjaiból kerül kialakításra (fokozott hőszigetelésű falazatok, födémek, nyílászárók, burkolatok). A beépítésre kerülő anyagok hosszú élettartalmúak.

Az épület gazdaságos energiafelhasználását egyrészt már a fűtés korszerű kiépítése jelenti, valamint a napkollektor használata biztosítja a környezetbarát energiafelhasználási technológiát, mely a működési költséget is csökkenti majd.

A fejlesztés eredményeként cél, hogy az épület energetikailag a korszerű minősítést elérje. A jelenlegi épületek energiafelhasználása jelentős a régi, elavult rendszerek állapota miatt, mely mind tovább növelik az energiaköltség- ráfordításokat.

A korszerű orvosi rendelő létrehozásával a minőségi egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosított lesz, mellyel a község népesség megtartó ereje nő, javul az itt lakók életminősége is.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.02.28.
A projektazonosító száma: TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00034———————————————–