TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00033

A kedvezményezett neve:            SárkeresztúrKözség Önkormányzata

A projekt címe:                     2 csoportszobás bölcsőde létesítéseSárkeresztúron

A szerződött támogatás összege:   123 584 862,- Ft

A támogatás mértéke:                 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A fejlesztés keretében egy 2 csoportszobás korszerű, akadálymentesített bölcsőde jön létre, mely az óvoda épületének részbeni átalakításával és annak bővítésével valósul meg.

A bővítéshez szükséges terület csak részben áll rendelkezésre, ezért az önkormányzat további ingatlanokat vásárol a szomszédos területgazdáktól.

A bölcsődei épületrész elhelyezésére a helyszín adta lehetőségek figyelembe vételével atelekalakítások utáni udvari oldal ad lehetőséget, ahol az intézményrész önállóan is megközelíthető, illetve az udvari foglalkozásokat is elkülönítetten lehet elvégezni az óvodától.

A bölcsőde épületében két gyermekszoba, illetve egyéb kiszolgáló helyiségek kerülnek elhelyezésre. A jelenlegi konyhai funkciókat ellátó helyiségcsoport a korábbi engedélyek alapján valósul meg, a bölcsődéhez szükséges tejkonyha kialakításával.

A tervezéskor fontos szempont a gyermekszobák megfelelő tájolása és a kiszolgáló helyiségek jómegközelíthetősége.

A bővítés és átalakítás után a bölcsődei épületrész főbejárata az utca felőli oldalon a meglévőépületrész mellé helyezett előcsarnokba nyílik, ahonnan az óvodai épületrész közlekedője, és abölcsődei épületrész közlekedője érhető el. A bölcsődei épületrész közlekedőjéből a személyzeti étkező, az iroda, a szülői mosdó – WC blokk, az akadálymentes WC, és a bölcsődei átadó közelíthető meg.

A projekt keretében beszerzésre kerülnek a működéshez szükséges alapvető eszközök is, bútorok,berendezési tárgyak, valamint udvari eszközök.

Az épületen megújuló energetikai eszközök, azaz napelemek is elhelyezésre kerülnek.

A projekt tervezett befejezési dátuma:    2022.09.30

A projektazonosító száma:                     TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00033

Megszakítás