PÁLYÁZATOK

A pályázati forrásoknak köszönhetően az elmúlt években számos fontos fejlesztés valósulhatott meg a településen. Az alapvető fontosságú infrastrukturális beruházások (utcák fejlesztése, oktatási- és közintézmények felújítása) mellett nagy hangsúlyt fektettünk a lakók életminőségét, szabadidős lehetőségeit bővítő pályázatok megvalósítására. Ugyancsak kiemelt terület a települési szociális ellátás bővítése, kiterjesztése, az erre vonatkozó fejlesztési lehetőségeket kiemelt figyelemmel követjük. Természetesen vannak további feladatok, amelyek megoldásra várnak. A település rendelkezésére álló saját források korlátozottsága miatt a fejlesztések megvalósításában továbbra is nagyban a pályázati forrásokra kell támaszkodnunk. A jövőben is igyekszünk minden lehetőséget megragadni, amely településünk fejlődését, az itt lakók életminőségének javítását szolgálják.

A tartalom folyamatosan frissül.

SZÉCHENYI 2020

EFOP-2.4.1

A kedvezményezett neve: SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A projekt címe: Lakhatási körülmények fejlesztése Sárkeresztúron

A szerződött támogatás összege: 200 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

Lezárás: 2020. 08. 30.

TOP 3.2.1.

A kedvezményezett neve: SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A projekt címe: Épületenergetikai fejlesztés Sárkeresztúr Község polgármesteri hivatali épületén

A szerződött támogatás összege:
44 999 900,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

Lezárás: 2018.12.31.

EFOP-1.6.2

A kedvezményezett neve: SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A projekt címe: A sárkeresztúri szegregátum további fejlesztése komplex programok által

A szerződött támogatás összege: 196 560 424 Ft

A támogatás mértéke: 100%

Lezárás: 2021. 11. 30.

TOP 4.1.1.

A kedvezményezett neve: SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A projekt címe: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Sárkeresztúron

A szerződött támogatás összege:
13 120 000,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

Lezárás: 2019.02.28.

EFOP 3.3.2.

A kedvezményezett neve: SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A projekt címe: Bella István Művelődési Ház a köznevelés eredményességéért

A szerződött támogatás összege:
22 432 148 Ft

A támogatás mértéke: 100%

Lezárás: 2021.10.18.

SZÉCHENYI 2020 VP

VP-7.2.1

A kedvezményezett neve: SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A projekt címe: Közétkeztetés ellátásának biztosításához szükséges konyha bővítése átalakítása

A szerződött támogatás összege: 19 997 729

A támogatás mértéke: 95%

Lezárás: 2021.03.

VP-19.2.

A kedvezményezett neve: SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A projekt címe: Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósítása

A szerződött támogatás összege: 4 697 385

A támogatás mértéke: 95%

Lezárás: 2022.03.

MAGYAR FALU PROGRAM

MFP-UHK/2022

A kedvezményezett neve: SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A projekt címe: Sárkeresztúr úthálózatának fejlesztése

A szerződött támogatás összege: 
9 991 090 Ft

A támogatás mértéke: 100%

Lezárás: 2023.04.30.

MFP-AEE/2021

A kedvezményezett neve: SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A projekt címe: A háziorvosi alapellátás fejlesztését szolgáló eszközbeszerzés Sárkeresztúron

A szerződött támogatás összege:
1 086 088 Ft

A támogatás mértéke: 100%

Lezárás: 2022.08.31.

MFP-OEF/2020

A kedvezményezett neve: SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A projekt címe: A Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda fejlesztése

A szerződött támogatás összege:
18 086 834 Ft

A támogatás mértéke: 100%

Lezárás: 2022.06.30.

MFP-AEE/2019

A kedvezményezett neve: SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A projekt címe: Háziorvosi alapellátás fejlesztése Sárkeresztúron

A szerződött támogatás összege:
2 978 354,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

Lezárás: 2020.02.28.

MFP-ÖTIF/2022

A kedvezményezett neve: SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A projekt címe: A sárkeresztúri köztemető infrastrukturális fejlesztése

A szerződött támogatás összege:
4 327 421 Ft

A támogatás mértéke: 100%

Lezárás: 2023.04.30.

MFP-OJKJF/2021

A kedvezményezett neve: SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A projekt címe: Játszótér kialakítása az Alkotmány utcában

A szerződött támogatás összege:
4 645 652 Ft

A támogatás mértéke: 100%

Lezárás: 2022.07.31.

MFP-OJF/2020

A kedvezményezett neve: SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A projekt címe: Közterületi játszótér kialakítása Sárkeresztúron

A szerződött támogatás összege:
4 911 522 Ft

A támogatás mértéke: 100%

Lezárás: 2021.08.31.

MFP-NHI/2019

A kedvezményezett neve: SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A projekt címe: Sárkeresztúr Község Önkormányzata közösségi tevékenységének fejlesztése

A szerződött támogatás összege:
22 762 825,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

Lezárás: 2020.12.15.

MFP-KOEB/2021

A kedvezményezett neve: SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A projekt címe: Közterületi karbantartó eszközök beszerzése Sárkeresztúron

A szerződött támogatás összege:
14 656 080 Ft

A támogatás mértéke: 100%

Lezárás: 2022.02.28.

MFP-UHK/2021

A kedvezményezett neve: SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A projekt címe: Sárkeresztúr leromlott állapotú utcáinak aszfaltozása

A szerződött támogatás összege:
39 991 285 Ft

A támogatás mértéke: 100%

Lezárás: 2022.12.31.

MFP-OUF/2019

A kedvezményezett neve: SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A projekt címe: A Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda udvarának fejlesztése

A szerződött támogatás összege:
4 983 480 Ft

A támogatás mértéke: 100%

Lezárás: 2020.06.30.

SZÉCHENYI 2020

EFOP-2.4.1-16-2017-00101 projekt alapadatai

Operatív program:
Emberi Erőforrás Fejlesztési

Pályázati felhívás azonosítója és neve
EFOP-2.4.1-16 – Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)

Projekt azonosítója:
EFOP-2.4.1-16-2017-00101

Kedvezményezett neve:
SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A projekt címe:
Lakhatási körülmények fejlesztése Sárkeresztúron

Projekt tervezett kezdése:
2018. 06. 30.
Projekt tervezett befejezése:
2020. 08. 30.

Megítélt támogatás összege (Ft):
200 000 000

Támogatási arány (%)
100

Leírás:

Projektünk az EFOP-1.6.2-16 „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)” felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmünk beavatkozásait egészíti ki a lakhatási beruházások támogatásával, szociális bérlakások kialakításával illetve Csillag szolgáltatóház és Csillag szolgáltató pont biztosításával. Sárkeresztúr a Sárbogárdi járásban található község. Az EFOP-1.6.2-16-2017-00018 azonosítószámú „A sárkeresztúri szegregátum további fejlesztése komplex programok által” című projektünk tekintetében településünk pozitív jogosultsági döntéssel rendelkezik. A településen korábban már megvalósult a TÁMOP 5.3.6-11/1 Komplex telepprogram, amelynek programelemei pozitív hatást gyakoroltak a település életére. Célunk az elért eredmények fenntartása, és további eredmények elérése. Jelen projekt előkészítése során szükségletfelmérést végeztünk, mely során megállapítottuk, hogy a projekt tervezett tevékenységei összhangban állnak a helyi igényekkel, valamint a felhívás céljaival. A projekt keretében 7 db szociális bérlakás kialakítása történik meg, mindegyik új építés keretében. A projekt tevékenységei hozzájárulnak a marginalizált családoknak a többségi társadalomba történő fizikai és társadalmi integrációjához, és mérséklik a területre jellemző szegregációt. A kialakítandó szociális bérlakások tervezését a projekt előkészítésébe bevont építészmérnök végezte, ez biztosítja az újonnan épülő lakások magas színvonalát. Az új építésű, korszerű, alacsony fenntartási költségekkel rendelkező bérlakások hatására a kiválasztott családok lakhatási körülményei rendkívül nagy mértékben javulni fognak. A Csillagpont funkcióit a TÁMOP-5.3.6 projektben kialakított szolgáltató pont biztosítja. Ennek köszönhetően javul a területen élő célcsoporttagok szolgáltatásokhoz való hozzáférése a jelenlét típusú szociális munka által biztosított szolgáltatásokon keresztül. A projekt keretében a Csillag szolgáltató ház épület kisebb felújítására is sor kerül, a nyílászárók és a csatornarendszere újul meg. Projektünk célja a további leszakadás megállítása, és a szegregátum és az ott élő lakosság státuszának javítása, rehabilitálása, olyan hosszú távú megoldásokon alapuló komplex felzárkózást segítő rendszer működtetése, mely érdemben tud hozzájárulni az itt élő emberek életminőségének javításához. A projekt célcsoportját azok az EFOP-1.6.2 projektbe bevont, az akcióterületen élő, 16-54 éves emberek alkotják, akikre egyéni fejlesztési terv készül, valamint az ő családtagjaik, akik családi fejlesztési tervvel rendelkeznek, tágabb értelemben véve pedig a területen élő összlakosság és a település egésze. A projekt hatására minimum 32 fő lakhatási körülményei javulnak jelentős mértékben. Önkormányzatunknál a projekt megvalósításához szükséges humán erőforrások, illetve biztosításukhoz szükséges cselekvési terv rendelkezésre áll, a projekt tervezése során a hosszú távú eredményekre, valamint a projekt fenntarthatóságára kiemelt hangsúlyt fektettünk. A projekt részletes szakmai tartalmát a Lakhatási Beavatkozási Terv, valamint a támogatási kérelem mellékletei tartalmazzák. A fentiekre tekintettel a projekt megvalósítása célszerű, és indokolt.

EFOP-1.6.2-16-2017-00018 projekt alapadatai

Operatív program:
Emberi Erőforrás Fejlesztési

Pályázati felhívás azonosítója és neve
EFOP-1.6.2-16 – Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)

Projekt azonosítója:
EFOP-1.6.2-16-2017-00018

Kedvezményezett neve:
SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A projekt címe:
A sárkeresztúri szegregátum további fejlesztése komplex programok által

Projekt tervezett kezdése:
2018. 05. 31.
Projekt tervezett befejezése:
2021. 11. 30.

Megítélt támogatás összege (Ft):
196 560 424

Támogatási arány (%)
100

Leírás:

Az EFOP-1.6.2-16 ’A sárkeresztúri szegregátum további fejlesztése komplex programok által’ című projektünk célja, a sárkeresztúri szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése. A projekt megvalósítási helyszíne Sárkeresztúr 2. számú szegregátuma, amely a település déli részén helyezkedik el. A település ezen része rendkívül rossz állapotban van, azonnali beavatkozást igényel, és bár elmondható, hogy gyakorlatilag az egész település egy összefüggő szegregátumnak tekinthető, a KSH által 2. számú szegregátumként lehatárolt terület a helyi lakosok szerint is a leginkább fejlesztésre szoruló része a településnek. A TÁMOP-5.3.6-11/1 előzményprojekt sikeresen valósult meg a településen, a 2. számú szegregátum is célterülete volt, a látványosabb eredményeket azonban inkább az 1. számú szegregátumban sikerült elérni. Az előzményprojekt eredményeinek fenntartása, továbbfejlesztése is jelen projekt egyik célja.
Jelenleg 739 fő él életvitel szerűen az akcióterületen, a 2. számú szegregátumban, ennek 44%-a aktív korú (16-54 éves), ez 326 fő. A 326 főnek a 40,49%-át vonjuk be a projektbe, mint közvetlen célcsoporttag, ez összesen 132 fő. A 132 főből 102 fő vesz részt felnőttképzésben. A Jelenlét típusú, settlement szociális munka biztosítását 5 fő főállású szociális munkás látja el. A projekt konzorciumban valósul meg, a konzorcium vezetője Sárkeresztúr Község Önkormányzata, a civil konzorciumi tag pedig a Kristály-völgy Terület- és Vidékfejlesztési Egyesület. A Kristály-völgy Egyesület a projekt keretében megvalósuló közösségfejlesztő („Közösségi Főző Fesztivál”, „Faluszépítés”) tevékenységekben vesz részt, valamint a „Családi Csodák” tevékenység megvalósítását biztosítja. A projekt többi tevékenységét Sárkeresztúr Község Önkormányzata saját teljesítés-, vagy beszerzés keretében valósítja meg.
A projekt részcéljai, hogy javuljon a szegregátumban élők szolgáltatásokhoz való hozzáférése; növekedjen a bevont személyek képzettségi szintje; növekedjen a foglalkoztatásba kerülők száma; növekedjen a gyermekek óvodáztatási aránya; javuljanak az iskoláskorúak iskolai előrehaladási esélyei, tanulmányi eredményei, szabadidő eltöltési lehetőségei; javuljon a célcsoporttagok egészségi állapota; csökkenjen a szenvedélybetegséggel rendelkezők száma; növekedjen a célcsoport felkészültsége az integrált környezetben való életvitelszerű tartózkodásra; fenntarthatóan javuljon a célcsoport szempontjából szükséges közszolgáltatások elérhetősége; növekedjen azon személyek száma, akik társadalmi felzárkózást segítő programokba kapcsolódnak be.
A célok és részcélok elérése érdekében a projekt előkészítése során olyan komplex programot dolgoztunk ki, amelyben a különböző területeket érintő beavatkozások és tevékenységek egymást kiegészítve, egymásra épülve fejtik ki hatásukat. Ezek az elkülönülő, de egymással kölcsönhatásban lévő szociális-, gyermekjóléti-, közösségfejlesztési-, oktatási-, képzési-, egészségügyi- és munkaerőpiaci szolgáltatások szorosan hozzájárulnak a projekt céljainak eléréséhez. Mivel a településen tanoda, és Biztos Kezdet Gyermekház sem működik, a szolgáltatások tervezésekor nagy hangsúlyt fektettünk a gyermek- és ifjúsági programokra, a tanoda jellegű szolgáltatásokra. A „Középiskolába Készülők Klubja”, a „Keresztúri Kamasz Klub”, a „Kicsik Klubja”, és az ezek megvalósításában résztvevő szakemberek (fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, idegen nyelvi-, matematika-, informatika pedagógusok) a tanulmányi eredmények javulását segítik elő. A projekt során 8 alkalommal 5 napos „Tematikus Tábort”, 13 alkalommal egynapos kirándulást („Kiruccanás Keresztúrról”) biztosítunk a hasznos szabadidő eltöltés érdekében. Ezen kívül számos közösségi rendezvényt („Közösségi Főző Fesztivál”, „Családi Nap”, „Sokszínű Fesztivál”, „Sportnap”, „Faluszépítés”, ), egészségügyi szolgáltatást („Egészségnap” szűrésekkel”), képzési szolgáltatást („Kerti munkás” OKJ 14 főnek, „Mezőgazdasági munkás” OKJ 20 főnek, “Targonca 1” képzés OKJ 20 főnek, “Targonca 2” képzés
OKJ 16 főnek, “Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó” képzés OKJ 12
főnek nyújtunk a projekt keretében. A szociális szolgáltatások a jelenlét típusú szociális munka keretei között, a munkaerőpiaci szolgáltatásokat pedig a szakmai vezető és a szociális munkások által biztosítjuk.

A projekt céljainak eléréséhez szükséges szakmai tapasztalatot a szakmai megvalósításban és a projektmenedzsmentben dolgozó munkatársak biztosítják. A szakmai vezető több mint 15 éves gyermekjóléti területen szerzett családgondozói, szakmai vezetői gyakorlattal rendelkezik, valamint ő és az egyik szociális munkás korábban dolgozott a településen megvalósuló TÁMOP-5.3.6-11/1 Komplex-telepprogram megvalósításában.
A célcsoport megfelelő tájékoztatása megtörtént, a projekt megvalósítását, a kitűzött célok elérését a helyi közösség nagy része támogatja és igényli. A fentiekre tekintettel a projekt megvalósítása mindenképpen indokolt és célszerű.

EFOP-3.3.2-16-2016-00232 projekt alapadatai

Operatív program:
Emberi Erőforrás Fejlesztési

Pályázati felhívás azonosítója és neve
EFOP-3.3.2-16 – Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért

Projekt azonosítója:
EFOP-3.3.2-16-2016-00232

Kedvezményezett neve:
SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A projekt címe:
Bella István Művelődési Ház a köznevelés eredményességéért

Projekt tervezett kezdése:
2018. 02. 28.
Projekt tervezett befejezése:
2020. 02. 28.

Megítélt támogatás összege (Ft):
22 432 148

Támogatási arány (%)
100

Leírás:

A projekt megvalósítása során a Bella István Művelődési Házban biztosított tevékenységekkel hozzájárulunk az – első sorban sárkeresztúri – általános iskolás és óvodás korú gyermekek iskolai teljesítményének javulásához, a korai iskolaelhagyás megelőzéséhez, a tanuláshoz nélkülözhetetlen alapkompetenciák erősítéséhez. Ennek érdekében olyan nem formális tanulási alkalmakat szervezünk, amelyek megfelelően képesek támogatni a köznevelés eredményességét. A biztosított szolgáltatások a helyi igényekhez alkalmazkodnak és egymásra épülnek. A mai világban nélkülözhetetlen digitális alapkompetenciák fejlesztése öt (hétfőtől péntekig napi egy) heti szakkör keretében történik, ezek az ’InfoFlash’, ’InfoBoom’, ’InfoGrund’, ’InfoTime’, ’InfoCrew’ fantázianeveket kapták. A fiatalos, angol nyelvű elnevezések segítenek a célcsoportot bevonni és a programban tartani. A projekt megvalósításának ideje alatt összesen 350 alkalommal megvalósuló szakkörök során alkalmanként maximum 8 fővel zajlanak a foglalkozások, amelyek során az informatikai technológiák alkalmazásának képességét erősítjük, ami elengedhetetlen a munkaerőpiacon és a mindennapi élet során is. A fejlesztés digitális eszközök segítségével, laptop és projektor használatával történik. A szövegértési és szövegalkotási készségek erősítése a szintén heti rendszerességgel jelentkező felzárkóztató kiscsoportokban történik, ezek a ’Szövegező’ valamint a ’Szövegelő’ elnevezéseket kapták. A matematikából történő felzárkóztatásra a ’Rászámoló’ és a ’Számozási’ heti rendszerességű kiscsoport ad lehetőséget, valamint a szintén hetente biztosított ’Darts matek’. A digitális eszközök, oktatást segítő digitális tananyagok használata ezen tevékenységeknek is szerves részét képezik. A ’Bellázó’ szakkör az irodalom, költészet iránt érdeklődő diákoknak nyújt lehetőséget, hogy felkészüljenek a vers- és mesemondó veresenyekre, amiknek nagy hagyománya van a településen, és a Bella István Irodalmi Fesztiválnak is részét képezik. A ’Szabás-varrás’ a felső tagozatos lányoknak szól, a település saját varrodájában az ipari varrógépek kezelését is elsajátíthatják, ami a munkaerőpiacon is hasznos tudásnak számít. Sárkeresztúron a kosárfonásnak is nagy hagyománya van, a technikák elsajátítására a ’Fonódások’ szakkör keretében kerül sor. Félévente két alkalommal olyan nagy vetélkedőket, versenyeket rendezünk, amelyekre a más településeken lévő oktatási intézmények diákjai is ellátogatnak a Bella István Művelődési Házba. Ezek a nagy rendezvények minimum 150 fő részvételével zajlanak, és jó lehetőséget biztosítanak a arra, hogy a környező településeken élő fiatalok megismerjék egymást, ezáltal szélesedjen ismeretségi körük, bővüljön a kapcsolati tőkéjük. A legtöbb gyermek mobilitása felnőttként is rendkívül alacsony, sokan a település határait is csak elvétve hagyják el, ezáltal érvényesülési lehetőségeik meglehetősen beszűkülnek. A két nagy vetélkedő, verseny, a ’Bella István Irodalmi Fesztivál’, valamint a ’Környezet Kaland’ ezt az állapotot is igyekszik enyhíteni, ezen kívül pedig az egész napos rendezvény során az együttműködő oktatási intézmények tanulói között kulturális vetélkedők, csoportfeladatok, vers- és mesemondó versenyek lesznek, amikre a gyermekek szüleit is szeretnénk elhívni. Az együttműködő intézmények majdnem mindegyike ÖKO iskola, zöld iskola, tehát nagy hangsúlyt fektetnek a környezeti nevelésre, ezt pedagógiai programjaikban is rögzítették. A ’Környezet Kaland’ keretében kalandjátékokban, csoportfeladatokban, élménytúrákban, versenyekben vehetnek részt a diákok a környezetbarát, tudatos szemlélet kialakulásának érdekében. Erre a tevékenységre épül az ’Erdei iskola’, ahol lehetőség nyílik a környezettudatos szemlélet elmélyítésére, a személyiségfejlesztésre, a közösségi készségek erősítésére és az informális tanulásra. Az óvodások részére az életkorukhoz illeszkedő tevékenységek kidolgozására került sor, így nekik a ’Báb bazár’, ’Napraforgó magjai’, ’Csicsergők’, ’Mese kuckó’ elnevezésű szolgáltatásokat nyújtja a Bella István Művelődési Ház. Ezek a korai fejlesztések nagy mértékben erősítik a későbbi iskolai sikerességet, ezáltal hozzájárulva a projekt elsődleges céljához.
Sárkeresztúr komplex programmal fejlesztendő járásban található, a képzettségi és foglalkoztatási mutatói rendkívül rosszak, a helyzet javításához, a jövő generációk tudásalapjának megteremtéséhez a projektben tervezett szolgáltatások szükségesek, elengedhetetlenek és indokoltak. A tevékenységek részletezése, a település, célcsoport jellemzőinek bemutatása a szakmai tervben, valamint a mellékelt ‘Költségvetés, tevékenységek, ütemezés’ dokumentumokban találhatóak.

TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00057 projekt alapadatai

Operatív program:
Emberi Erőforrás Fejlesztési

Pályázati felhívás azonosítója és neve
TOP-3.2.1-15-FE1 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Projekt azonosítója:
TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00057

Kedvezményezett neve:
SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A projekt címe:
Épületenergetikai fejlesztés Sárkeresztúr Község polgármesteri hivatali épületén

Projekt tervezett kezdése:
2017. 04. 30.
Projekt tervezett befejezése:
2018. 12. 30.

Megítélt támogatás összege (Ft):
44 999 900

Támogatási arány (%)
100

Leírás:

A projekt keretében Sárkeresztúr Község Önkormányzatának polgármesteri hivatala kerül felújításra. A felújítás során az épület hőszigetelést kapott, valamint nyílászárók kicserélésre kerültek. A gépészeti felújítás során új kondenzációs gázkazán került beépítésre.

TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00034 projekt alapadatai

Operatív program:
Emberi Erőforrás Fejlesztési

Pályázati felhívás azonosítója és neve
TOP-4.1.1-15-FE1 – Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Projekt azonosítója:
TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00034

Kedvezményezett neve:
SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A projekt címe:
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Sárkeresztúron

Projekt tervezett kezdése:
2017. 06. 01.
Projekt tervezett befejezése:
2019. 02. 27.

Megítélt támogatás összege (Ft):
13 120 000

Támogatási arány (%)
100

Leírás:

A jelenleg üzemelő háziorvosi rendelő 1974 évben épült, és azóta kisebb állagmegőrző javításokat tudott rajta önkormányzatunk elvégezni. Az épületben biztosított az akadálymentes megközelíthetőség, azonban az épületben található vizesblokkok nem akadálymentesítettek. Az épület részét képezi egy szolgálati lakás is, amelynek állapota az orvosi rendelővel azonos. Az épület állaga leromlott, a nyílászárók megvetemedtek, korhadnak. Jelenlegi állapotukban nem javíthatóak(néhány cseréje az elmúlt években már megtörtént). Hőszigetelése az épületnek nincs, üzemeltetése, fűtése gazdaságtalan. A meglévő egészségügyi intézmény felújítására a hátrányos helyzetű településnek saját forrása nincs, így a háziorvosi ellátás biztosítása a közeljövőben nem biztosítható. . A meglévő épület valamennyi szerkezeti eleme (padlók, falak, födémek, nyílászárók) nem felelnek meg az érvényes energetikai, hőtechnikai előírásoknak, azok teljes átalakítása, kiegészítése szükséges. Az intézmények műszerezettség az ÁNTSZ által előírt szakmai minimumfeltételeknek megfelel. A jelenlegi háziorvos feladatát az önkormányzattal kötött egészségügyi ellátásra vonatkozó megállapodás alapján látja el, az OEP-el kötött finanszírozási szerződés szerint területi ellátási kötelezettséggel működik. Sárkeresztúr község területénegy vegyes (felnőtt-gyerek) praxis működik, iskola és ifjúság egészségügyi, valamint foglalkozás egészségügyi ellátást nyújtanak. A község lélekszáma 2560 fő, amelyből a fogyatékkal élők száma: 28 fő. A fejlesztési projekt eredményeként célunk, hogy Sárkeresztúr lakosságának egészségügyi alapellátása és iskola-egészségügyi ellátása, valamint a csecsemő és várandós-tanácsadás modern, a jogszabályok által előírt követelményeknek megfelelő infrastruktúrával, tárgyi feltételekkel ellátott rendelőben történjen.

A felújított rendelő egység 3 alapvető funkció ellátására van kialakítva:
1. Háziorvosi rendelő
2. Gyermekorvosi rendelő – időben elkülönítve a háziorvosi rendelőben
3. Foglalkozás egészségügyi vizsgáló

Ezen felül felújításra kerül az épületben található szolgálati lakás is. A felújításra kerülő épület munkái mind a bekerülési mind a fenntartási-üzemeltetési költségek optimalizálása szempontjaiból kerültek meghatározásra . Fokozott hőszigetelésű falazatok, födémek, nyílászárók, burkolatok. A beépítésre kerülő anyagok hosszú élettartalmúak. A felújított korszerű Egészségügyi Centrum létrehozásával a minőségi egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosított lesz, mellyel a község népesség megtartó ereje nő, javul az itt lakók életminősége is.

Önállóan támogatható tevékenységek
o Háziorvosi szolgálat – vegyes praxis
Önállóan nem támogatható választható tevékenység
o Iskola-egészségügy
o foglalkozás egészségügy
Általános feltételek szerinti kötelező elemek:
o projektarányos akadálymentesítés
o nyilvánosság biztosítása

Sárkeresztúr község a Közép-dunántúli régió, Fejér megye Sárbogárdi Járás 2560 lelket számláló települése egy a meglévő vegyes praxisú háziorvosi rendelőnek helyt adó épületet kíván felújítani, melyen az Iskola-egészségügyi ellátás és foglalkozás egészségügyi ellátás is folyik. Településen nem megfelelők a helyi infrastrukturális feltételek az egészségügyi alapszolgáltatásokban, ezért minőségi javításuk szükséges. A leromlott állagú épület és az elavult felszerelések miatt nincs tényleges lehetőség korszerű, magas színvonalú közszolgáltatások nyújtására. Az ÁNTSZ megállapításai több ponton is kifogásolják a jelenlegi háziorvosi rendelő infrastrukturális feltételeit: a csempeburkolat javítását, a bútorzat cseréjét, a dokumentáció zárt tárolásához zárható szekrény biztosítását, a mellékhelyiség padozatának cseréjét, veszélyes hulladéknak hűtőszekrény biztosítását, valamint az épület külső tatarozását, és a vizesblokk akadálymentesítést előírták. Az egészségügyi alapellátások mindegyike rendelkezik OEP-pel megkötött szerződéssel. Az egészségügyi infrastrukturális fejlesztések a lakosság egészségben eltöltött életéveinek növekedését, a megelőzést, a munkaképesség mielőbbi visszaállítását, valamint az erőforrások koncentrálásával a szolgáltatások költség-hatékonyságának és minőségének javítását segítik elő. A jelenleg használt orvosi műszerek az ÁNTSZ által előírt szakmai minimumfeltételeknek megfelelnek A régió szociális ellátását, szociális infrastruktúráját jelentős ellátási hiányok es gyengeségek jellemzik. Mindösszesen 6 olyan kistérsége van a régiónak, melyben 30 ezer főnél népesebb település van, azaz csak ezekben érhető el a szociális szolgáltatások törvény által előírt teljes köre. Ebbe a Sárbogárdi Járás, így Sárkeresztúr sem tartozik bele. A területi társadalmi egyenlőtlenségek kifejeződnek a szociális ellátásban, szociális alapellátásban részesülők arányában is. A háziorvosi rendelőben 1 fő orvos és 1 fő asszisztens dolgozik: A takarítónő 4 órás munkaviszonyban látja el feladatát. A jogszabályban előírt továbbképzéseken a részvétel kötelező, a működési engedélyek 5 évenkénti meghosszabbításához szükséges. A sárkeresztúri háziorvos az OEP által meghatározott beutalási rend szerint, a székesfehérvári Szent György Kórház és Rendelőintézettel áll szakmai kapcsolatban. Valamint a településtől 5 kilóméterre megépült abai járóbeteg szakellátóval áll kapcsolatban A településen védőnői ellátás is működik, amelynek szakmai partnere a települési háziorvos. akivel közösen végzik az iskolai egészségügyi alpellátást. A védőnő szakmai felügyeletét a városkörnyéki vezetővédőnő látja el, munkáltatója az önkormányzat. A projekt hosszú távú célja, hogy a község önkormányzata az egészségügyi ellátást, a háziorvosi (felnőtt, gyermek, vegyes praxis) szolgálatot és a védőnői ellátást, a lakossága részére magas szinten tudja biztosítani, és ehhez az infrastrukturális feltételeket is megteremtse. A projekt, az intézmények infrastrukturális fejlesztése az intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítését, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklését célozza. Az épület korszerűsítése nagyban hozzájárul a szakpolitika és a TOP célkitűzéseihez, a népesség megtartásához, az életminőség javításához, a munkaképesség fenntartásához, a betegségmegelőzéshez Az egészségügyi alapellátás képes leginkább elvégezni az alapvető szűrővizsgálatokat és egészségügyi állapotfelméréseket, ezért jelentős szereppel bír a prevencióban. Sárkeresztúr lakossága folyamatosan így hosszú távon szükséges, hogy a település megfelelő körülményeket tudjon a helyi lakosság életminőségéhez, ebben a projektben megfogalmazott célok szerint az egészségügyi feltételeket is biztosítani tudja, mivel a településen aktív fekvőbeteg ellátás nincsen. Az épület felújítása kapcsán figyelembe vettük a 60/ 2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum feltételekről előírásait. Ennek megfelelően biztosítottak a négyszemközti konzultációt is lehetővé tevő rendelőhelyiségek, amelyben az adott egészségügyi szolgáltatásra előírt tárgyi feltételek használata, illetve szakszerű tárolása biztosított, rendelkezésre áll a beteg fektetésére alkalmas vizsgálóágy, az egészségügyi dolgozók számára a kézmosási, illetve fertőtlenítési lehetőség és a szükséges bútorzat biztosított. Az Egészségügyi Centrumban biztosítottak az elkülönített öltözők, váróhelyiségek, kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiségek, az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolása, illetve kezelése.

A fejlesztendő épület Sárkeresztúron a Vörösmarty utca 4. alatt található (hrsz.: 144). Az ingatlan az Önkormányzat 100%-os tulajdona.

A projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek körének a bemutatásával együtt
A tervezett rendelő egység 2 alapvető funkció ellátására van kialakítva:
1. Új háziorvosi rendelő és Gyermekorvosi rendelő
2. Iskolaegészségügyi rendelő +1 Foglalkozás egészségügyi vizsgáló

A tervezett épület mind a bekerülési mind a fenntartási-üzemeltetési költségek optimalizálása szempontjaiból került kialakításra. Fokozott hőszigetelésű falazatok, födémek, nyílászárók, burkolatok. A beépítésre kerülő anyagok hosszú élettartalmúak. Az épület helykihasználása optimális, semmilyen felesleges helységeket, alapterületeket és megoldásokat nem tartalmaz. Szerkezeti kialakítása könnyített födémmel tervezett, ezáltal kisebb méretű alapozásokkal, áthidalókkal, vasalásokkal, stb. építhető meg. A korszerű Orvosi rendelő létrehozásával a minőségi egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosított lesz, mellyel a község népesség megtartó ereje nő, javul az itt lakók életminősége is.

Önállóan támogatható tevékenységek
o Háziorvosi szolgálat – vegyes praxis
Önállóan nem támogatható választható tevékenység
o Iskola-egészségügy
o foglalkozás egészségügy

Általános feltételek szerinti kötelező elemek:
o projektarányos akadálymentesítés
o nyilvánosság biztosítása
o könyvvizsgálat

A fejlesztési projekt eredményeként célunk, hogy Sárkeresztúr lakosságának egészségügyi alapellátása és iskola-egészségügyi ellátása, modern, a jogszabályok által előírt követelményeknek megfelelő infrastruktúrával, tárgyi feltételekkel ellátott rendelőben történjen.

c) a felhívás 3.2 pontjában előírt feltételek teljesülése A projekt tervezése és megvalósítása során a projektben létrehozott eredményeknek megfelelnek az alábbi elvárásoknak:

a) A projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályok betartásra kerülnek, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket a projektgazda megőrizi, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.

b) A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a projektgazda önkormányzat esélytudatosságot fejez ki, azaz: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

c) A projektgazda a projekt megvalósításában figyelembe veszi az éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való alkalmazkodásra vonatkozó potenciálját, és biztosítja, hogy a projekt ellenálló legyen az éghajlatváltozással és a természeti katasztrófákkal szemben. Ezért mérlegelte, hogy a projekt megvalósítását vagy eredményét veszélyezteti-e extrém időjárási esemény, pl.: árvíz, szárazság, forróság, tűz, vagy más időjárási kockázat. A mérlegelés eredményeképp a projektgazda nyilatkozik, hogy nincs a projektnek előre látható klímakockázata. A projektnek nincs a vizekbe történő beavatkozással járó tevékenysége. A beruházás nem külterületen vagy zöldmezős fejlesztésként valósul meg, ezért nem szükséges a beruházás megkezdése előtt el készíttetni a projekt által érintett terület környezeti állapotfelmérését, a projekt által érintett környezeti elemekre, rendszerekre vonatkozóan A fentiek tekintetében a támogatást igénylő nemleges nyilatkozatot nyújt be, mivel a projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra hatása nincs. A létesítmények, térhasználat közlekedési kapcsolatok tervezésekor a támogatást igénylő figyelembe veszi és érvényesíti az egyetemes tervezés elveit, azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit. Mivel a közösségi célú funkciókat ellátó épület és épületrész építése és felújítása során kötelező a projektarányos akadálymentesítés, projektgazda megvalósítja azt. A települési önkormányzat, rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programmal, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (6) bekezdésének megfelelően. A projekt kapcsán Az önállóan támogatható tevékenységekre vonatkozó műszaki-szakmai elvárások figyelembevétele megtörtént, mivel a kötelezően megvalósítandó minimum egy alapellátási funkció infrastrukturális fejlesztése megtörténik az alábbi egészségügyi alapszolgáltatások fejlesztése révén : – háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás; – alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás; A projekt keretében igényelhető támogatás – egy háziorvosi praxishoz tartozó rendelőnek és tanácsadónak helyt adó helyiségek és épület fejlesztésére fordítódik.

A fejlesztések megtervezésekor az Önkormányzat egyeztetett az érintett egészségügyi szolgáltatóval a fejlesztési szükségletekről, igényekről. (Nyilatkozat a fejlesztési igényekről) benyújtása szükséges.

e) Az ellátási terület esetében a fejlesztendő háziorvosi szolgálat által az adott ellátási körzetben ellátott betegek száma eléri az 900 főt, a gyermek háziorvosi szolgálat esetén 300 főt. f) A szolgáltatások tekintetel arra hogy új épület építése történik még rendelkeznek érvényes működési engedéllyel. A működési engedély megszerzése a projekt zárására megtörténik. g) A fejlesztése megfelel az alábbi jogszabályi és szakmai minimum feltételeknek: – az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum feltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet; – kötelező akadálymentesítés (lásd 3.2.3. pont); – energiahatékonysági korszerűsítés követelményeinek való megfelelés (lásd 3.2.3. pont); Energiahatékonysági intézkedések: A projekttel érintett építmény olyan infrastrukturális beruházás amely minden tevékenység-elemének végrehajtása során érvényesítésre kerül az energiahatékonysági korszerűsítés szempontjai. Jelen fejlesztés keretében olyan épület létesül amely megfelel az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletben [Tanúsítási Kormányrendelet] foglaltaknak. Az épület legalább a Tanúsítási Kormányrendelet szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába esik. A projekt záró beszámolójának elfogadásáig a támogatást igénylő benyújtja az energiatanúsítványt a Tanúsítási Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően. A fejlesztés keretében megvalósuló felújítás keretében projektarányos akadálymentesítés valósul meg. Az építési-műszaki tervdokumentáció akadálymentesítés szempontjából releváns része megfelel az OTÉK előírásainak A tervezés során a műszaki dokumentumok részeként akadálymentesítési tervfejezet kerül benyújtásra. d) a felhívás tartalmi értékelési szempontok pontjában előírt feltételek teljesülése 1.1Tekintettel arra hogy a fejlesztés keretében felújított orvosi rendelőnek helyt adó épület jön létre a megvalósuló infrastruktúra fejlesztés által a projekt hozzájárul a Semmelweis Tervben és az “Egészséges Magyarország 2014-2020” c. Egészségügyi Ágazati Stratégiában foglalt célkitűzések megvalósulásához. 1.2A projekt keretében orvosi rendelő (vegyes praxis, iskola egészségügy) fejlesztése történik, ezért a projekt keretében fejlesztésre kerül legalább egy alapellátási funkció. 1.3A felújított orvosi rendelő létrehozásával a projekt illeszkedik a felhívás céljához. A fejlesztés az előkészítő dokumentumokban is bemutatottak alapján teljesíti a felhívásban szereplő célokat , indokolatlan fejlesztési célok nem kerültek betervezésre. 1.4A Sárkeresztúron megvalósuló beruházás a 290/2014 (XI.26) Korm. rendelet 4. sz. melléklete alapján kedvezményezett járásban található. 2.1A Sárkeresztúr-i ellátási körzet lakosságszáma: ellátott betegek száma eléri a 900 főt. A település lakossága 2555 Fő. 2.2A fejlesztéssel érintett háziorvosi szolgáltatás érvényes működési engedéllyel és OEP finanszírozási szerződéssel rendelkezik. A Gerendási Háziorvosi és Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság praxisjogosultság alapján feladatát az önkormányzattal kötött egészségügyi ellátásra vonatkozó megállapodás alapján látja el. A Kft. az OEP-el kötött finanszírozási szerződés szerint területi ellátási kötelezettséggel működik. 2.3A fejlesztés elsődleges célcsoportja a település teljes lakossága, akik a fejlesztés hatására helyben részesülhetnek az eddiginél magasabb színvonalú ellátásban, továbbá a fogyatékossággal élő, mozgásukban korlátozott személyek, a koruknál fogva nehezebben mozgó idős emberek, kisgyermekes családok, akiknek könnyebben elérhetővé válik az ellátás az akadálymentesítés által. Másodlagos célcsoport az alapellátásban dolgozó orvos, asszisztens, mivel a jobb munkakörülmények biztosítása elősegíti a hatékonyabb munkavégzést, Önkormányzat, aki a fejlesztés hatására alacsonyabb fenntartási költségekkel tudja működtetni az intézményt. 2.4A projekt csak a jelen Felhívás 3.1. pontjában meghatározott orvosi rendelő felújítása támogatható tevékenységekhez igényel támogatást, a projektjavaslat tartalmának kialakításakor a Felhívás 3.2 pontban foglalt kritériumok kerültek figyelembe vételre. 2.5A projektben nem kerülnek beszerzésre felszerelések, eszközök . 3.1A fejlesztések megtervezésekor a támogatást igénylő egyeztetett az érintett egészségügyi szolgáltatóval a fejlesztési szükségletekről. A rendelő felújítása többek között az egészségügyi szolgáltatóval történt egyeztetés alapján került megtervezésre. 3.2A fejlesztés 2018. március 15-ére megvalósul. A rendelkezésre álló 24 hónapot a projekt nem lépi túl. A betervezett mérföldkövek a felhívásban rögzített ütemezéssel összhangban tervezettek.

3,3A támogatást igénylő rendelkezik megfelelő mértékű, a projekt tartalmához illeszkedő orvosi és asszisztenciális humánerőforrással. Az orvosi praxis jelenleg is létezik, érvényes szolgáltatási szerződéssel rendelkezik. A vegyes praxisú háziorvosi rendelést dr. Gerendási András háziorvos látja el. Mindkét orvos mellett egy-egy főállású egészségügyi asszisztens dolgozik (szakmai képzettségüket az ÁNTSZ rendszeresen ellenőrzi). Az orvos mellett egy főállású egészségügyi asszisztens dolgozik (szakmai képzettségüket az ÁNTSZ rendszeresen ellenőrzi).

4.1A fejlesztési elképzelés bemutatásában mérlegelésre került, hogy milyen valós kockázati tényezők veszélyeztetik a fejlesztés megvalósulását. Megállapítást nyert, hogy a fejlesztésnek magas kockázatot hordozó, olyan tényezője amely a megvalósítást ellehetetleníti nincsen. A támogatást igénylő a kockázati tényezők kivédésére javaslatot tett.

5.1 A kötelező alapellátási szolgáltatásokon túl egészségfejlesztési feladatok ellátása, preventív szolgáltatások fejlesztése, egészségfejlesztő programok szervezése is része a projektnek.

5.2A projekttevékenységek komplex fejlesztést biztosítanak, a projekt keretében több alapellátási szolgáltatás egy épületbe történő integrálása, háziorvosi ügyeleti ellátás kialakítása vagy praxisközösség kialakítása valósul meg. Az orvosi és iskola egészségügyi szolgáltatás is egy épületbe kerül.

6.1A tervezett alapellátási fejlesztés hozzájárul az adott településen a népesség megtartásához, az életminőség javításához, a munkaképesség fenntartásához és az elérhetőség javításához.

7.1A fejlesztési elképzelés más ágazati OP-k kapcsolódó intézkedéseivel szinergiában valósul meg.

8.1A projekt hosszú távú fenntartását az egészségügyi ellátást nyújtó szolgáltató és a támogatást igénylő önkormányzat közötti szakmai együttműködések és megállapodások biztosítják. Az épület fenntartási költségei a korszerű technológiák alkalmazásának köszönhetően minimalizálásra kerültek. Az orvosi szolgáltatás az OEP-el kötött hosszú távú megállapodásnak köszönhetően pénzügyileg fenntartható.

8.2Az ellátandó betegszám, helyi demográfiai, gazdasági helyzetből adódó releváns helyi/térségi szükségletek alakulása biztosítja a fejlesztés szakmai fenntarthatóságát. 8.3A projekt keretében olyan infrastrukturális fejlesztés valósul meg, amely hozzájárul a környezeti fenntarthatósághoz az erőforrás-hatékonysági és a környezettudatossági szempontok érvényesítésével, mivel az épület kialakításakor megújuló energiával működő rendszerek is felszerelésre kerülnek.

8.4 A projekt figyelembe veszi a költséghatékonysági szempontokat, melynek eredményeként a projektben tervezett fejlesztések hozzájárulnak az intézmény takarékos költségvetéséhez, működési költségeinek csökkentéséhez. A projekt költséghatékony megtervezését a projekt előkészítésbe bevont szakmai munkacsoport biztosította a praktikusság és takarékosság elvének figyelembe vételével. A tervezett épület mind a bekerülési mind a fenntartási-üzemeltetési költségek optimalizálása szempontjaiból került kialakításra. Fokozott hőszigetelésű falazatok, födémek, nyílászárók, burkolatok. A beépítésre kerülő anyagok hosszú élet tartalmúak. Az épület helykihasználása optimális, semmilyen felesleges helységeket, alapterületeket és megoldásokat nem tartalmaz. A tervezett épület mind a bekerülési mind a fenntartási-üzemeltetési költségek optimalizálása szempontjaiból került kialakításra. Fokozott hőszigetelésű falazatok, födémek, nyílászárók, burkolatok. . Az új épület gazdaságos energiafelhasználását egyrészt már a fűtés korszerű kiépítése jelenti, valamint a napkollektor használata biztosítja a környezetbarát energiafelhasználási technológiát, mely a működési költséget is csökkenti majd.

9.1Az egészségügyi alapellátási rendszer infrastruktúrája területileg kiegyenlítődik, hiszen a rossz állapotú orvosi rendelő szolgáltatásainak fejlesztése valósul meg az épület felújításával.

10.1 A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett.

11.1A fejlesztési elképzelés reálisan járul hozzá az adott területi szereplőre vonatkozó kötelező releváns indikátorteljesítéshez.

11.2A kérelmező valamennyi, a fejlesztés szempontjából releváns indikátor esetében célérték vállalást tesz.
e) a projekt terület-specifikus értékelési szempontok általi minősítése A tervezett fejlesztés illeszkedik a Fejér Megyei Területfejlesztési Program releváns céljaihoz. Fejér Megye Területfejlesztési Koncepciójában a Közszolgálati önkormányzati minimumszint teljesítése horizontális prioritáshoz tartozik a Beteg centrikus egészségügy megteremtése – egységes, korszerű járó-beteg ellátó hálózat, kétpólusú komplex kórházi ellátás, ügyeleti integrálás, prevenció, rehabilitáció erősítése intézkedéshez. Fejér megye területfejlesztési programjában a fejlesztés a

14.6. Helyi szintű preventív, családsegítő, szülőképző szolgáltatások megerősítése, humán és módszertani feltételek megteremtése,

14.7. Beteg centrikus egészségügy megteremtése – egységes, korszerű járóbeteg ellátó hálózat, kétpólusú komplex kórházi ellátás, ügyeleti integrálás, prevenció, rehabilitáció erősítése prioritáshoz tartozik a fejlesztés. A tervezett fejlesztés keretében egészségügyi alapellátás kerül fejlesztésre, vegyes háziorvosi ellátás, munkaegészségügyi ellátás, iskola-egészségügyi ellátás. 18 km-es távolságon belül található járóbeteg szakrendelő centrum, amellyel partnerségi és együttműködési megállapodás keretében egészségügyi prevenciós szakvizsgálatok elvégzésére van lehetőség. A fejlesztés érinti a vegyes háziorvosi alapellátást , az iskola-egészségügyi alapellátást, a munka alkalmassági ellátást. A projekt keretében megvalósul az egészségügyi alapellátások egy épületbe történő integrálása. A tervezett alapellátási fejlesztés nagyban hozzájárul a település népesség megtartásához, és az életminőség javításához. A fejlesztési terület azaz Sárkeresztúr a kedvezményezett települések jegyzéke 290/2014. Korm. rendelet szerint kedvezményezett település. A felújított épület gazdaságos energiafelhasználását egyrészt már a fűtés korszerű kiépítése jelenti, valamint a napkollektor használata biztosítja a környezetbarát energiafelhasználási technológiát, mely a működési költséget is csökkenti majd. A fejlesztés eredményeképpen megvalósul a településen működő egészségügyi alapellátások jelentős részének egy épületbe történő integrálása. Orvosi rendelő és iskola-egészségügyi rendelő egy épületben van. Műszaki-szakmai eredmények: A tervezett rendeltetési egységek az érvényben lévő törvényeknek, rendeleteknek megfelelő, azok előírásait kielégíti. A felnőtt háziorvosi rendelő felújítása: akadálymentesített wc kialakítása, a homlokzati falak szigetelése 12 cm vastagságú grafitos bevonatú hőszigetelő rendszerrel, valamint a födém szigetelése 20 cm vastagságú ásványi anyagú szigetelő anyaggal. Az épület elhasználódott, gyenge hőszigetelő képességekkel rendelkező nyílászáróinak cseréje, valamint a rossz hatékonysággal működő fűtési rendszer teljes körű felújítása. A tervezett felújítás során a használati meleg víz előállítását energiatakarékos, környezetbarát megoldásokkal (napkollektor) kívánjuk megoldani. A költséghatékonyság bemutatása: A tervezett felújítás mind a bekerülési mind a fenntartási-üzemeltetési költségek optimalizálása szempontjaiból került kialakításra. A beépítésre kerülő anyagok hosszú élettartalmúak. Az épület gazdaságos energiafelhasználását egyrészt már a fűtés korszerű kiépítése jelenti, valamint a napkollektor használata biztosítja a környezetbarát energiafelhasználási technológiát, mely a működési költséget is csökkenti majd. A jelenlegi épületek energiafelhasználása jelentős a régi, elavult rendszerek, valamint a nyílászárók elégtelen állapota miatt, mely mind tovább növelik az energiaköltség-ráfordításokat.

SZÉCHENYI 2020 VP

VP-7.2.1-7413-17 projekt alapadatai

Operatív program:
Vidékfejlesztési Program (VP)

Pályázati felhívás azonosítója és neve
VP-7.2.1-7413-17 – Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése

Projekt azonosítója:
VP-1865731537

Kedvezményezett neve:
SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A projekt címe:
Közétkeztetés ellátásának biztosításához szükséges konyha bővítése átalakítása

Projekt tervezett kezdése:
2019. 03. 02.
Projekt tervezett befejezése:

Megítélt támogatás összege (Ft):
19 997 729

Támogatási arány (%)
100

Leírás:

 

VP-19.2.1-17 projekt alapadatai

Operatív program:
Vidékfejlesztési Program (VP)

Pályázati felhívás azonosítója és neve
VP-19.2.1-17 – Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósítása

Projekt azonosítója:
TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00057

Kedvezményezett neve:
SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A projekt címe:
Épületenergetikai fejlesztés Sárkeresztúr Község polgármesteri hivatali épületén

Projekt tervezett kezdése:
2020. 10. 15.
Projekt tervezett befejezése:

Megítélt támogatás összege (Ft):
4 697 385

Támogatási arány (%)
100

Leírás:

 

MAGYAR FALU PROGRAM

MFP-UHK/2022 – Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása

 • A kedvezményezett neve: SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 • A projekt címe: „Sárkeresztúr úthálózatának fejlesztése”
 • A szerződött támogatás összege: 9 991 090 Ft
 • A támogatás mértéke: 100%
 • A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.04.30.
 • A projekt rövid összefoglalása: A projekt keretében olyan leromlott állapotú utcákat látunk el szilárd burkolattal, melyek a településen azonosított szegregátumokban találhatóak, illetve azokat kötik össze a falu központjával, így elérhetővé téve a közszolgáltatásokat mindenki számára. A beruházás során 300 méter utca aszfaltozása történik meg, ami nagyban hozzájárul az ott élők életminőségének javításához, a település népességmegtartó erejének növeléséhez.

MFP-ÖTIF/2022 – Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése

 • A kedvezményezett neve: SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 • A projekt címe: „A sárkeresztúri köztemető infrastrukturális fejlesztése”
 • A szerződött támogatás összege: 4 327 421 Ft
 • A támogatás mértéke: 100%
 • A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.04.30.
 • A projekt rövid összefoglalása: Az önkormányzat, valamint a történelmi egyházak gondozásában lévő sárkeresztúri temető hosszú évek óta tartó fejlesztő, illetve állagmegóvó munkálatainak következő lépéseként megtörténik a leromlott állapotú drótkerítés cseréje az önkormányzati köztemető mentén.

MFP-KOEB/2021 – Kommunális eszköz beszerzése

 • A kedvezményezett neve: SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 • A projekt címe: „Közterületi karbantartó eszközök beszerzése Sárkeresztúron”
 • A szerződött támogatás összege: 14 656 080 Ft
 • A támogatás mértéke: 100%
 • A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.02.28.
 • A projekt rövid összefoglalása: A pályázat keretében az önkormányzat gondozásában álló közterületek, parkok, zöldterületek karbantartását szolgáló munkagépek (traktor, rézsűkasza) beszerzését valósítjuk meg.

MFP-AEE/2021 – Orvosi eszközök beszerzése

 • A kedvezményezett neve: SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 • A projekt címe: „A háziorvosi alapellátás fejlesztését szolgáló eszközbeszerzés Sárkeresztúron”
 • A szerződött támogatás összege: 1 086 088 Ft
 • A támogatás mértéke: 100%
 • A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.08.31.
 • A projekt rövid összefoglalása: A projekt keretében Sárkeresztúr Község Önkormányzatának alap egészségügyi ellátását biztosító eszközök beszerzése valósul meg. Az eszközök révén javulnak a háziorvosi ellátást támogató infrastrukturális feltételek, a rendelő és az eszközök korszerűsítésével a minőségi egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosított lesz, mellyel a község népességmegtartó ereje nő, javul az itt lakók életminősége is.

MFP-OJKJF/2021 – Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése

 • A kedvezményezett neve: SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 • A projekt címe: „Játszótér kialakítása az Alkotmány utcában”
 • A szerződött támogatás összege: 4 645 652 Ft
 • A támogatás mértéke: 100%
 • A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.07.31.
 • A projekt rövid összefoglalása: A projekt keretében az Alkotmány utcában komplex, mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő eszközöket telepítünk.

MFP-UHK/2021 – Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása

 • A kedvezményezett neve: SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 • A projekt címe: „Sárkeresztúr leromlott állapotú utcáinak aszfaltozása”
 • A szerződött támogatás összege: 39 991 285 Ft
 • A támogatás mértéke: 100%
 • A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31.
 • A projekt rövid összefoglalása: A projekt keretében aszfaltos burkolatot kap az Alkotmány utca, a Hősök tere, a Kossuth Lajos utca és a Széchenyi utca.

MFP-OEF/2020 – Óvodaépület felújítása

 • A kedvezményezett neve: SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 • A projekt címe: „A Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda fejlesztése”
 • A szerződött támogatás összege: 18 086 834 Ft
 • A támogatás mértéke: 100%
 • A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.06.30.
 • A projekt rövid összefoglalása: A projekt keretében az óvoda udvarán mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő eszközöket telepítünk, megvalósul az óvodaépület belső festése, nyílászárók cseréje, füst- és tűzjelző rendszer kiépítése, gépészeti korszerűsítése, infokommunikációs rendszer fejlesztése.

MFP-OJF/2020 – Közterületi játszótér fejlesztése

 • A kedvezményezett neve: SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 • A projekt címe: „Közterületi játszótér kialakítása Sárkeresztúron”
 • A szerződött támogatás összege: 4 911 522 Ft
 • A támogatás mértéke: 100%
 • A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.08.31.
 • A projekt rövid összefoglalása: A projekt keretében a Hősök terén komplex, mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő eszközöket telepítünk.

MFP-OUF/2019 – Óvoda udvar

 • A kedvezményezett neve: SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 • A projekt címe: „A Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda udvarának fejlesztése”
 • A szerződött támogatás összege: 4 983 480 Ft
 • A támogatás mértéke: 100%
 • A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.06.30.
 • A projekt rövid összefoglalása: A projekt keretében az udvaron egy komplex, mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő eszközt telepítünk.

MFP-AEE/2019 – Orvosi eszköz

 • A kedvezményezett neve: SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 • A projekt címe: „Háziorvosi alapellátás fejlesztése Sárkeresztúron”
 • A szerződött támogatás összege: 2 978 354,- Ft
 • A támogatás mértéke: 100%
 • A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.02.28.
 • A projekt rövid összefoglalása: A projekt keretében Sárkeresztúr Község Önkormányzatának alap egészségügyi ellátását biztosító eszközök beszerzése valósul meg. Az eszközök révén javulnak a háziorvosi ellátást támogató infrastrukturális feltételek, a rendelő és az eszközök korszerűsítésével a minőségi egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosított lesz, mellyel a község népességmegtartó ereje nő, javul az itt lakók életminősége is.

MFP-NHI/2019 – A nemzeti és helyi identitástudat erősítése

 • A kedvezményezett neve: SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 • A projekt címe: „Sárkeresztúr Község Önkormányzata közösségi tevékenységének fejlesztése”
 • A szerződött támogatás összege: 22 762 825,- Ft
 • A támogatás mértéke: 100%
 • A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.12.15.
 • A projekt rövid összefoglalása: A projekt során felújításra kerül Sárkeresztúron a Művelődési Ház, amely többek között tartalmazza a fűtésszerelést, klímák beszerzését és felszerelését, illetve az épület szigetelését. Az eszközbeszerzés során is szem előtt tartottuk az energiatakarékosság és környezettudatosság elveit. Beszerzésre kerülnek többek között a közösségi eseményeket támogató konyhai felszerelések, illetve a programok megvalósítását segítő asztalok és székek. Beszerzésre kerülnek még a felsoroltakon felül hangtechnikai eszközök is, melyek a kulturális, közösségi és szabadidős programok minőségét hivatottak javítani. A projekt sikerességét a teljes munkaidőben foglakoztatott közösségszervező személy biztosítja.
Megszakítás