“Tisztítsuk meg az Országot!” Sárkeresztúron is!

Önkormányzatunk az Innovációs és Technológiai Minisztérium által biztosított forrásból az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság “Tisztítsuk meg az Országot!” projekt I. ütemének keretében pályázatot nyújtott be a településen felhalmozódott nagy mennyiségű hulladék illegális tárolásának és lerakásának felszámolása érdekében.

A pályázatunk a 2021/TMOP2/0122 azonosítószámú támogatói okirat értelmében 10 781 186 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, amely magában foglalja 400 m3 hulladék mozgatását, elszállítását, deponálását. A támogatott tevékenység keretében a Vertikál Nonprofit Zrt.-vel kötött megállapodásnak megfelelően a Polgármesteri Hivatallal szemben található önkormányzati ingatlanon konténereket helyezünk ki, amelyekben biztosítjuk a helyi lakosok számára az ingatlanjukon felhalmozott hulladék elhelyezését, majd elszállítását.

Mindemellett a pályázatban megjelölt 3 szektorban (vályoggödör és környéke, Béke utca, Sárkánytó út) létrejött illegális hulladéklerakók megszüntetését tűztük ki célul.

Sajnálatos módon a település egyes területein jelentős – részben veszélyes és építési – hulladék halmozódott fel, emellett a nagy mértékű a lomtalanításból származó, ideszállított, majd felhalmozott lakossági hulladék mennyisége is. Ezt részben az elhanyagolt telkeken, részben a bel- és külterületi utak mellett helyezik el.

A projekt végrehajtásáról folyamatosan beszámolunk az önkormányzat kommunikációs csatornáin, kövessenek minket figyelemmel!

Megszakítás